Bài 24. Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: PHẠM CÔNG TUYÊN
Người gửi: Lương Cao Trịnh
Ngày gửi: 10h:24' 27-11-2009
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 103
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Phạm Công Tuyên
Trường THCS Tam Cường
đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiết 25
ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
Tiế t 25: Đa dạng và vai trò của lớp giáp xác
I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC
Tôm sú
Tôm he
Con ru?c
Tôm càng xanh
Tôm rồng
Tôm hùm
Con còng
Con cáy
Con ghẹ
Trong số các đại diện giáp xác ở trên:
+Loài nào có kích thước lớn nhaát ?
Cua nheän (7 kg, chaân daøi 1.5m)
+Loài nào có kích thước nhỏ nhaát ?
Raän nöôùc, chaân kieám (2 mm)
+Loài nào có hại, có haïi như thế nào?
Moït aåm
Con sun
Chaân kieám soáng kí sinh ôû da caù

+Loài nào có lợi và lợi như thế nào?
Raän nöôùc
Chaân kieám soáng töï do
Cua ñoàng
Cua nheän
…..
- Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu?
I. MỘT SỐ GIÁP XÁC KHÁC
-Giáp xác raát ña daïng veà :
+Số lượng loài vaø kích thöôùc
+Môi trường: nöôùc, caïn, 1 soá soáng kí sinh…
+Taäp tính
II. VAI TRÒ THỰC TIỄN
Tôm sú, tôm he….
Tôm sông ...
Tôm , tép
Tôm sông , tép
Tôm, tép, cáy
Tôm, tép , cáy
Tôm, cua, ghẹ, ruốc
Tôm, cua
Sun
Chân kiếm kí sinh
Chân kiếm kí sinh
THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
CHẾ BIẾN MÓN ĂN TỪ TÔM...
CÁC SẢN PHẨM LÀM TỪ TÔM, TÉP...
?Qua bảng và thông tin trên hãy cho biết vai trò của lớp giáp xác được thể hiện như thế nào?Bài 24: ĐA DẠNG VÀ VAI TRÒ CỦA LỚP GIÁP XÁC
 Vai trò của giáp xác:
+ lợi ích: Là nguồn thức ăn cho nhiều loài động vật (Cá) .
Là nguồn thực phẩm của con người.
Là nguồn lợi xuất khẩu có giá trị

+ Tác hại: Có hại cho giao thông đường thuỷ.
Có hại cho nghề cá

Do ích lợi trên mà hiện nay nhiều loài giáp xác bị khai thác quá mức. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả gì?
+ Cạn kiệt nguồn thuỷ hải sản có giá trị.
+ Ảnh hưởng tới nguồn thức ăn của các
loài khác trong hệ sinh thái.
+ Mất cân bằng sinh thái.
? Chúng ta cần làm gì để hạn chế những nguy cơ đó và phát triển mặt có lợi?
- Có kế hoạch nuôi trồng và khai thác hợp lí.
- Bảo vệ môi trường sống, chống gây ô nhiêm môi trường.
CỦNG CỐ
BÀI TẬP 1
Hãy tìm các cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3, ... để hoàn chỉnh các câu sau :
Giáp xác rất ........................., sống ở các môi trường nước, một số ở cạn, số nhỏ kí sinh. Các đại diện ............................. như tôm sông, cua, tôm ở nhờ, rận nước, mọt ẩm ... có tập tính phong phú. Hầu hết giáp xác đều có lợi. Chúng là nguồn ...................... của cá và là ................................ quan trọng của con người, là loại thuỷ sản .................................. hàng đầu của nước ta hiện nay
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
đa dạng
thường gặp
thức ăn
thực phẩm
xuất khẩu
DẶN DÒ
- Học bài, trả lời 3 câu hỏi SGK (trang 81).
- Đọc “Em có biết”.
- Kẻ bảng 1, 2 bài 25.

 
Gửi ý kiến